Valdyba

VU SA EVAF Valdyba – kolegialus VU SA EVAF valdymo organas. Valdybą šiuo metu sudaro: Paulius Baliutavičius, Vita Žibaitytė, Matas Puzonas, Dominyka Cibulskytė ir ex officio Pirmininkas Klaudijus Melys.

Valdybos funkcijos:

 

  • padeda Pirmininkui organizuoti VU SA EVAF veiklą;
  • tvirtina bei prižiūri VU SA EVAF metų veiklos plano įgyvendinimą bei sričių koordinatorių veiklą;
  • tvirtina VU SA EVAF veteranų sąrašą;
  • Pirmininko teikimu tvirtina ir šalina VU SA EVAF renginių ir projektų vadovus, kuratorių koordinatorių;
  • atlieka kitas valdymo funkcijas, taip pat tai, kas pavesta VU SA Įstatų ar VU SA EVAF nuostatų.
Ankstesnis puslapis: Pirmininkas Kitas puslapis: Strategija