Apie mus

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete (VU SA EVAF) – savarankiška, pelno nesiekianti, nepolitinė, VU Ekonomikos fakulteto studentų interesams atstovaujanti organizacija, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VUSA) padalinys. Pagrindinės VU SA EVAF veiklos kryptys: atstovavimas studentams, studijų proceso tobulinimas, rūpinimasis socialine gerove, turiningo laisvalaikio organizavimas, informacijos sklaida.

 

VU SA EVAF veiklos principai

VU SA EVAF puoselėja atviros, atsakingos, kokybiškai veikiančios, vieningos bei nuolat tobulėjančios organizacijos idėją.

VU SA EVAF vizija

Vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų bendruomenėje.

VU SA EVAF tikslas

Efektyviai atstovauti studentams, kuriant palankiausias sąlygas jų saviraiškai, puoselėjant studentišką kultūrą ir savarankiškumą.

Ankstesnis puslapis: Pagrindinis Kitas puslapis: Merkurijaus dienos